ПРОДУЖЕНА ГОДИНА – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ | УПЛАТА ШКОЛАРИНЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

Самофинансирајући студенти који су продужили годину уплаћују за летњи семестар износ од 9.200,00 динара до 06. фебруара 2023. године на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број као за испите (сваки студент има свој лични позив на број у е-студенту у делу школарине и уплате; са уплатнице преписати све осим сврхе уплате; за сврху уплате уписати летњи семестар).

Студенти који не уплате школарину закључно са 06.02.2023. године плаћају таксу за кашњење у износу од 1.780,00 динара на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600. Студенти који касне са уплатом уплатницу за летњи семестар и уплатницу таксе за кашњење шаљу на email адресе референата студентске службе:

Студенти су дужни да чувају оригинал уплатницу!

  • Уплатнице за школарину не треба доносити на факултет.
  • Уплатнице за школарину не треба слати на email адресе студентске службе.
  • На који начин и како ће уплатнице достављати студенти ће бити обавештени.