Изборне групе – Коначни спискови студената за школску 2022/2023. годину

КОНАЧНИ СПИСКОВИ ЗА ИЗБОРНЕ ГРУПЕ
ЗА ТРЕЋУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

На основу уважених приговора, извршене су измене за три изборне групе. Након тога, утврђени су коначни спискови за све четири изборне групе: