Пријављивање на конкурс за студентске домове школске 2022/2023.

Студенти старијих година који се финансирају из буџета (друга, трећа, четврта и продужена година први пут), а конкуришу за смештај у студентским домовима, за школску 2022/2023. годину, услове конкурса могу погледати на интернет страници студентског центра www.sc.rs или на огласној табли у приземљу факултета.

Ради пријављивања на конкурс студентској служби, у канцеларији бр. 14, од 16.09.2022. године до 01.11.2022. године, предају се следећа документа:

  1. индекс (на увид);
  2. лична карта (на увид);
  3. уверење о приходима по члану домаћинства за првих шест месеци ове године (од 01.01. до 30.06.2022.), оверено у општини у којој студент живи (образац можете преузети и са странице студентског центра);
  4. пријава за конкурс (образац можете преузети и у приземљу факултета, испред канцеларија студентске службе).

За студенте другог и трећег степена студија пријава на конкурс траје од 1.10. до 5.11.2022. године (документацију погледати у тексту конкурса).