РАСПОРЕД УПИСА ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.

Упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија на Факултету безбедности у школској 2022/2023. години обавиће се  према следећем распореду:

06.07.2022. годинеупис кандидата који су остварили право да се финансирају из буџета Републике Србије

 •  од 9.00 до 15.00 часова од броја 1 до 150 на коначној ранг-листи, обавиће се тако што ће се у 9.00 часова вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
 • редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
 • кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 15.00 часова.
 • кандидати који не буду присутни истог дана до 15.00 часова сматраће се да су одустали од уписа.
 • лице које је у радном односу, а налази се на ранг-листи за упис студената који се финансирају из буџета и не може испунити обавезе које проистичу из студијског програма и режима студија може се уписати као самофинансирајући студент, под условом да потпише изјаву којом одустаје од уписа на буџет.
 • лице које се налази на ранг-листи за упис студената који се финансирају из буџета а које је претходно било уписано на другој високошколској установи у статусу студента на буџету, може се уписати само као самофинансирајући студент.

07.07.2022. годинеупис кандидата у статусу самофинансирајућег студента

 • од 9.00 до 14.00 часова од броја 151 до 275 на коначној ранг-листи,  обавиће се тако што ће се у 9.00 часова вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
 • редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
 • кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 14.00 часова.
 • кандидати који не буду присутни истог дана до 14.00 часова сматраће се да су одустали од уписа.

08.07.2022. годинеупис кандидата у статусу самофинансирајућег студента

 • од 9.00 до 14.00 часова од броја 276 до 400 на коначној ранг-листи,  обавиће се тако што ће се у 9.00 часова вршити прозивка кандидата за упис по редоследу на ранг-листи (кандидати су обавезни да присуствују прозивци);
 • редослед уписа кандидата одређује место на ранг-листи.
 • кандидати који не буду присутни на прозивци моћи ће да се упишу истог дана до 14.00 часова.
 • кандидати који не буду присутни истог дана до 14.00 часова сматраће се да су одустали од уписа.

11.07.2022. уколико остане непопуњених места за упис, вршиће се прозивка у 9.00 часова за кандидате од редног броја 401, док се не попуне слободна места.

Померање кандидата на ранг-листи вршиће се искључиво у случајевима када претходни кандидат не дође на упис у планирано време или одустане од уписа.


За упис примљених кандидата у прву годину основних академских студија на Факултету безбедности у школској 2022/2023. години потребна је следећа документација:

 1. Индекс (добија се на Факултету)
 2. Један пријавни лист ШВ-20 и један семестрални лист (добијају се на Факултету)
 3. Оригинална сведочанства I, II, III и IV разред
 4. Оригинал дипломе о завршеној средњој школи
 5. Извод из матичне књиге рођених (са холограмом)
 6. Две фотографије 3,5 x 4,5 цм
 7. Докази о уплати на рачун Факултета безбедности (број 840-1832666-90 са позивом на број 999):
  • трошкова уписа у износу од 8.500,00 динара (плаћају сви студенти)
  • за Центар за развој каријере и саветовања студената Универзитета у Београду 100,00 динара (плаћају сви студенти)
  • прве рате школарине у износу од 30.000,00 динара за самофинансирајуће студенте