Студентски кредити и стипендије – Отварање рачуна и менично покриће

Студенти који су остварили право на кредит или стипендију за школску 2021/22. годину треба да отворе текући рачун у најближој експозитури UniCredit банке, који је бесплатан, а на који ће им новац бити уплаћиван. За отварање рачуна потребан је оверен индекс и важећа лична карта.

Студенти којима је први пут одобрен кредит остварују право на исти уколико обезбеде менично покриће. Потребна су следећа документа:

  1. изјава жиранта (образац бр. 6, који студент добија на факултету или преузима овде или са сајта UniCredit банке), попуњена и оверена према упутству на полеђини обрасца;
  2. копијa важеће личнe карте жиранта или очитани подаци ако је ЛК са чипом;
  3. меницу на неограничен износ (купити у банци, попунити и потписати према упутству на полеђини обрасца бр.6).

Документацију за менично покриће предати најкасније до 20.02.2022. године, Студентској служби факултета, канцеларија 14.