ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ПРОГРАМ “ИДЕЈЕ” – Одобрено финансирање пројекта Факултета безбедности

У конкуренцији од укупно 917 пројеката који су се пријавили на конкурс Фонда за науку – Програм ИДЕЈЕ, Факултет безбедности је ушао у ужи избор од свега 105 пројеката који ће бити финансирани.

Пројекат под називом „Управљање новим безбедносним ризицима – истраживање и развој симулација“ којим руководи проф. др Петар Станојевић окупља тим истраживача из области наука безбедности, социологије политике, права, криминалистике, студија одбране и техничких наука са задатком да се квалитативно оцени тренутно стање управљања новим безбедносним ризицима на националном нивоу и нивоу великих корпорација. Кроз Пројекат ће се истражити квалитет и применљивост постојећих законских решења у овој области и утврдити стратешки, организациони, логистички, правни и образовни  механизме за достизање жељеног нивоа безбедносног менаџмента, посебно у светлу стандарда, прописа и добрих пракси Европске уније.

Најважнији резултат пројекта биће оснивање и функционисање Националног симулационог центра за проучавање безбедносних ризика, као језгра сусрета науке и праксе безбедносног менаџмента. Центар ће представљати базу за научна истраживања, едукације, развој и унапређење експертских знања и вештина и биће опремљен најсавременијим уређајима, компјутерским програмима и апликацијама за које ће се издвојити највећи део средстава из Пројекта.

Смисао Пројекта је да Центар служи целокупној безбедносној заједници Републике Србије и да помогне промоцији науке, едукације, високих технологија и одрживог развоја као водећих принципа националног и корпоративног безбедносног менаџмента.

Линкови пројекта: