ОБАВЕШТЕЊЕ – ДРУГА РАТА ШКОЛАРИНЕ ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

Самофинансирајући студенти друге, треће и четврте године који плаћају школарину треба да уплате другу рату школарине у износу од 30.000,00  динара до 05.12.2021. године.

Обавештење се односи и на студенте који су обновили годину, а који уплаћују другу рату у износу од 17.650,00 динара до 05.12.2021. године.

Уплату извршити на рачун факултета  840-1832666-90 са позивом на број као за испите (сваки студент има свој позив број који може видети у е-студенту, опција школарине и уплате)!

Студенти који не уплате школарину до 05.12.2021. плаћају таксу за кашњење у износу  од 1.780,00 динара на рачун факултета 840-1832666-90 позив на број 600.

Напомена:

Оригинал уплатнице сачувати ради евиденције (због тренутне ситуације не доносити уплатнице на Факултет) .