Упис у наредну школску 2021/22. годину – ПРОДУЖЕНА ГОДИНА И АПСОЛВЕНТИ

Молимо студенте да пажљиво и до краја прочитају ово упутство, да не шаљу e-mail више пута и погледају обавештење о провери извршеног уписа, које ће бити накнадно објављено као и додатна обавештења везана за упис


УПУТСТВО ЗА УПИС

Упис студената у наредну годину студија ће се вршити, искључиво OnLine путем, у периоду од 05.10.2021. до 15.10.2021. године и то:

 • слањем e-mail поруке на suzanar@fb.bg.ac.rs, за упис се пријављују следећи студенти:
  • генерација уписана 2011/2012. са бројем индекса 4 – 425
  • генерације уписане од 2012/2013. до 2020/2021. са бројем индекса 1 – 200
 • слањем e-mail поруке на adragana@fb.bg.ac.rs, за упис се пријављују следећи студенти:
  • генерације уписане од 2006/2007. до 2010/2011., сви студенти
  • генерација уписана 2011/2012. са бројем индекса 600 – 950
  • генерације уписане од 2012/2013. до 2020/2021. са бројем индекса 201 – 910

УПУТСТВО ЗА e-mail

(ПОСЛАТИ САМО ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, БЕЗ ДОДАТНИХ ПИТАЊА И ИНФОРМАЦИЈА)
 • SUBJECT треба да садржи, овим редоследом:
   • годину студија и који пут је уписујете – статус – презиме и име –  број индекса

Пример за SUBJECT: 

продужена година први пут – буџет – Петровић Милан 450-16

 • ТЕКСТ (тело поруке) треба да садржи, овим редоследом:
   • презиме, име, број индекса
   •  година студија коју уписујете и и који пут и статус уписа (буџет или самофинансирање)
   • број бодова, по годинама студија за упис наредне године студија
    (прва година + друга година + трећа година + четврта година)
   • e-mail адреса путем које ћете пратити OnLine наставу

Пример за ТЕКСТ:

Петровић Милан 450/16
Продужена година, први пут, самофинансирање
ЕСПБ 60+ 60 + 60 + 55
e-mail: petrovicm.96@yahoo.com

 • ATTACHMENT треба да садржи, овим редоследом:
   • скениран доказ о уплати износа од 9.200,00 динара; сврха уплате: зимски семестар за продужену годину; позив на број из вашег електронског индекса (уплата на лични налог, на исти начин као за испите).(важи за све самофинансирајуће студенте који уписују продужену годину; уколико не дипломирају до 15.10.2021., ови студенти уплаћују летњи семестар до 05.02.2022. године)

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

 • Обавезно ажурирати ШВ-20 образац у свом електронском индексу и унети или проверити своју e-mail адресу.
 • Уплаћивати  на лични налог студента, на исти начин, са моделом и позивом на број као за испите (не преписивати позив на број од других, јер за сваког студента је овај позив на број различит).
 • Молимо самофинансирајуће студенте да сачувају датум уплате следеће рате, јер се у случају кашњења плаћа такса у износу од 1.780,00 динара (уплаћује се на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90 и позив на број 600).
 • Генерације 2010., 2011. и 2012. уписују зимски семестар према упутству датом за студенте продужене године.
 • Студенти уписани 2013. године који су поднели молбу за продужетак студија у архиви факултета до 30.09.2021. године уписују зимски семестар према упутству датом за студенте продужене године.
 • Студенти реуписани шк. 2019/2020. а који су продужена година, уколико су поднели молбу за продужетак студија у архиви факултета до 30.09.2021. године уписују зимски семестар према упутству датом за студенте продужене године.
 • Студенти уписани до 2005. године, по старом закону подносе молбу за продужетак студија у архиви факултета до 15.10.2021. године, а за упис зимског семестра треба да се обрате референту студентске службе слањем e-mail поруке на adragana@fb.bg.ac.rs