Упис у наредну школску 2021/2022. годину – САМОФИНАНСИРАЊЕ

Молимо студенте да пажљиво и до краја прочитају ово упутство, да не шаљу e-mail више пута и погледају обавештење о провери извршеног уписа, које ће бити накнадно објављено као и додатна обавештења везана за упис.


УПУТСТВО ЗА УПИС

Упис студената у наредну годину студија ће се вршити, искључиво OnLine путем, у периоду од 05.10.2021. до 15.10.2021. године и то:

 • слањем e-mail поруке на suzanar@fb.bg.ac.rs, за упис се пријављују следећи студенти:
  • генерација уписана 2011/2012. са бројем индекса 4 – 425
  • генерације уписане од 2012/2013. до 2020/2021. са бројем индекса 1 – 200
 • слањем e-mail поруке на adragana@fb.bg.ac.rs, за упис се пријављују следећи студенти:
  • генерације уписане од 2006/2007. до 2010/2011., сви студенти
  • генерација уписана 2011/2012. са бројем индекса 600 – 950
  • генерације уписане од 2012/2013. до 2020/2021. са бројем индекса 201 – 910

УПУТСТВО ЗА e-mail

(ПОСЛАТИ САМО ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ, БЕЗ ДОДАТНИХ ПИТАЊА И ИНФОРМАЦИЈА)
 • SUBJECT треба да садржи, овим редоследом:
   • Годину студија – статус – презиме и име – број индекса

Пример за SUBJECT: 

четврта година – буџет – Петровић Милан 450-17

 • ТЕКСТ (тело поруке) треба да садржи, овим редоследом:
   • презиме, име, број индекса
   • година студија коју уписујете и статус уписа (буџет или самофинансирање)
   • број бодова, по годинама студија, на основу којих испуњавате услов за упис наредне године студија (прва година + друга година + трећа година)
   • e-mail адреса путем које ћете пратити OnLine наставу

Пример за ТЕКСТ:

Петровић Милан 450/17
Четврта година, први пут, буџет
ЕСПБ 60 + 60 + 48
e-mail: petrovicm.96@yahoo.com

 • ATTACHMENT треба да садржи, овим редоследом:
   • попуњен и скениран семестрални лист (изглед попуњеног обрасца, семестрални лист, можете погледати овде)
   • скениран доказ о уплати износа од 100,00 динара на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са позивом на број 600, сврха уплате: центар за развој каријере
   • скениран доказ о уплати износа од  30.000,00 динара; сврха уплате:прва рата школарине за годину студија коју уписујете; позив на број из вашег електронског индекса (уплата на лични налог, на исти начин као за испите).

ВАЖНА НАПОМЕНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

 • Обавезно ажурирати ШВ-20 образац у свом електронском индексу и унети или проверити своју e-mail адресу
 • Школарине се уплаћују на лични налог студента, на исти начин, са моделом и позивом на број као за испите (не преписивати позив на број од других, јер за сваког студента је овај позив на број различит)
 • Датуми исплате преосталих рата школарине за самофинансирајуће студенте који уписују наредну годину студија први пут:
   • II рата до 05.12.2021. године износи 30.000,00 динара уплаћује се на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90 и јединствени позив на број из вашег електронског индекса (уплата на лични налог, на исти начин као за испите)
   • III рата до 05.02.2022. године износи 30.000,00 динара уплаћује се на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90 и јединствени позив на број из вашег електронског индекса (уплата на лични налог, на исти начин као за испите)
   • IV рата до 05.04.2022. године износи 28.200,00 динара уплаћује се на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90 и јединствени позив на број из вашег електронског индекса (уплата на лични налог, на исти начин као за испите).

Молимо студенте који плаћају школарину да погледају и сачувају датуме уплата преосталих рата, јер се у случају кашњења плаћа такса у износу од 1.780,00 динара (уплаћује се на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90 и позив на број 600).