Студентски кредити и стипендије – Пријављивање на Конкурс за школску 2021/2022. годину

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Kонкурс за кредите и стипендије за школску 2021/2022. годину. Документацију, која је потребна по конкурсу, заинтересовани студенти предају у студентској служби факултета (канцеларија 14) од 01. до 31.10.2021. године.

Услове конкурса погледати на огласној табли у приземљу Факултета или на следећим интернет страницама:

Студенти који конкуришу први пут, брошуру са обрасцима купују у књижарама:

    • Просветни преглед, улица Дечанска 6, Београд; 011/32-35-378
    • ТП Хијероглиф, Вождова 90, Ниш; 018/52-33-26
    • Мост, Др Зорана Ђинђића 2, Крагујевац; 034/30-57-15
    • Службеног гласника, Завода за уџбенике и у другим књижарама у Србији

Студенти који су користили кредите и стипендије у школској  2020/2021. години, обрасце за наставак коришћења истих могу преузети на Факултету у студентској служби, канцеларија 14.