Пријављивање на Конкурс за студентске домове за школску 2021/22. годину

Студенти старијих година који се финансирају из буџета (друга, трећа, четврта и продужена година први пут), а конкуришу за смештај у студентским домовима, за школску 2021/22. годину, услове конкурса могу погледати на интернет страници студентског центра www.sc.rs или на огласној табли у приземљу Факултета.

Ради пријављивања на конкурс студентској служби у канцеларији бр. 14, од 16.09.2021. до 01.11.2021. године, предају се следећа документа:

  1. индекс (на увид);
  2. лична карта (на увид);
  3. уверење о приходима по члану домаћинства за првих шест месеци ове године (од 01.01. до 30.06.2021.), оверено у општини у којој студент живи (образац можете преузети на интернет страницама факултета или студентског центра);
  4. пријава за конкурс (образац можете преузети на интернет страници факултета или у приземљу факултета, испред канцеларија студентске службе).