ДРУГА РАТА ШКОЛАРИНЕ – БРУЦОШИ – школска 2021/2022. година

Самофинансирајући студенти прве године (бруцоши) који плаћају школарину треба да уплате другу рату школарине у износу од 30.000,00  динара до 05.09.2021. године.

Уплату извршити на рачун факултета  840-1832666-90 са личним позивом на број. Сваки студент има свој позив на број који може видети у е-студенту, опција школарине и уплате!

Студенти који не уплате школарину до 05.09.2021. плаћају таксу за кашњење у износу  од 1.780,00 динара на рачун факултета 840-1832666-90 позив на број 600.

Напомена:
Оригинал уплатнице сачувати ради евиденције (због тренутне ситуације не доносити уплатнице на факултет).

                                                                                                                   Студентска служба