ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Теорија и организација образовања

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Педагошко-андрагошке и методичке науке за наставни предмет Теорија и организација образовања доступни јавности.

Извештаји Комисија са документацијом налазе се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.