ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Цивилно-војни односи

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр. 50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Стратешке и одбрамбене студије за наставни предмет Цивилно-војни односи доступни јавности.

Извештаји Комисије са документацијом налазе се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.