БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – јун 2021.

Упис оцене у индекс је у четвртак, 10. јуна.

У 11 часова ће демонстратор изаћи да преузме индексе испред Факултета, а у 12 часова ће изаћи да их подели студентима. Није дозвољен појединачни улазак студената у зграду Факултета без претходне најаве, због епидемиолошких мера.