ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ СРБИЈЕ

Генерални секретар Црвеног крста Србије Љубомир Миладиновић и декан Факултета безбедности проф. др Владимир Н. Цветковић су 27. маја 2021. године на Факултету безбедности потписали споразум о сарадњи ове две институције

На основу овог општег споразума биће уговорени и реализовани конкретни садржаји сарадње везани за реализацију стручне праксе студената, размену стручних кадрова у едукативним програмима, заједничко учествовање у реализацији националних и међународних пројеката и друго.