Настава на основним академским студијама у летњем семестру

Према одлуци Наставно-научног већа настава на основним академским студијама у летњем семестру почеће у понедељак 22.02.2021. године. Настава (предавања и вежбе) ће се, као и у претходном семестру, реализовати на даљину (on-line) комбинованим коришћењем апликација Webex и Moodle (e-FB platforma), у терминима предвиђеним Распоредом наставе .

Упутство за рад са алатима за наставу на даљину објављено је на на сајту факултета на следећој адреси:

Детаљнијa обавештења о креденцијалима за приступ апликацији Webex и реализацији наставе на појединачним наставним предметима наставници ће објављивати преко платформе Moodle.

Консултације ће се реализовати, по правилу, електронским путем, према утврђеном распореду консултација, а само изузетно, када је то неопходно потребно, непосредно  у просторијама Факултета, уз поштовање епидемиолошких мера.

Одбране завршних (дипломских) радова, реализоваће се у контролисаним условима у просторијама Факултета, тако да не буде присутно више од 5 особа истовремено, уз поштовање одговарајуће дисатнце и коришћење заштитне опреме.