ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Планирање и пројектовање у менаџменту

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса за наставни предмет Планирање и пројектовање у менаџменту доступан јавности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.