Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да су Извештаји Комисија о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника у настави са документацијом доступни јавности, и то за:

Извештаји Комисија са документацијом налазе се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.