Обавештење о упису на буџет

Сви студенти који су стекли услов за упис на буџет у школској 2020/2021. години, за:

  • другу годину студија (минимум 48 еспб)
  • трећу годину студија (60 + 48 еспб)
  • четврту годину студија (60 + 60 + 48 еспб)

биће уписани Online на основу послатих e-mail порука.

Студентска служба