Обавештење – упис, обнова и продужење године за мастер и докторске студије

Упис наредне године на мастер академским студијама

Упис, обнова и продужење године за студенте мастер академских студија биће спроведено од 16. до 23. октобра у просторијама Студентске службе сваког радног дана у следећим терминима:

  • 16.10: од 10 до 15 часова
  • 19.10: од 12 до 15 часова
  • 20.10: од 13 до 15 часова
  • 21.10: од 13 до 15 часова
  • 22.10: од 10 до 15 часова
  • 23.10: од 10 до 15 часова

Од документације потребно је донети индекс, доказ о уплати и семестрални лист. ШВ образац студенти треба да ажурирају у еСтудент апликацији.

 • Студенти мастер академских студија који су уписали прву годину студија школске 2019/20. године, а нису пријавили завршни мастер рад, у обавези су да уплате обнову године у износу од 35.000 динара приликом обнове године.
 • Студенти мастер академских студија који су уписали прву годину студија школске 2018/19. године, а нису одбранили завршни мастер рад, у обавези су били да поднесу захтев за продужење трајања студија. Сви студенти који испуњавају услове, добиће одобрење продужења трајања студија за два семестра и у обавези су да уплате 14.660 динара за један семестар приликом уписа.
 • Уплате се врше на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са личним позивом на број студента.
 • Сви студенти који уписују или обнављају годину треба да уплате 100 динара за развој Каријер центра Универзитета у Београду. Уплата се врши на исти рачун, са позивом на број 700.

Студенти мастер студија који су у поступку пријаве или одбране мастер рада у овом периоду, не морају у поменутом року да врше било какве уписне радње, али је потребно да се јаве Студентској служби чим заврше тај поступак.


Упис наредне године на докторским академским студијама

Упис, обнова и продужење године за студенте докторских академских студија биће спроведено од 16. до 23. октобра у просторијама Студентске службе у следећим терминима:

  • 16.10: од 10 до 15 часова
  • 19.10: од 12 до 15 часова
  • 20.10: од 13 до 15 часова
  • 21.10: од 13 до 15 часова
  • 22.10: од 10 до 15 часова
  • 23.10: од 10 до 15 часова

Од документације потребно је донети индекс, доказ о уплати и семестрални лист. ШВ образац ће добити у Студентској служби.

 • Студенти докторских академских студија који су уписали прву годину студија школске 2019/20. године, уколико су остварили 60 ЕСПБ уписују наредну годину и доносе доказ о уплати у износу од 60.000 динара. Студенти који нису остварили 60 ЕСПБ у обавези су да уплате обнову године у износу од 46.000 динара.
 • Студенти који уписују трећу годину су у обавези да имају остварених 120 ЕСПБ и доносе доказ о уплати у износу од 60.000 динара. Студенти који нису остварили 120 ЕСПБ у обавези су да уплате обнову године у износу од 46.000 динара.
 • Студенти који су одслушали све три године и којима је одобрен захтев за продужење трајања студија плаћају 25.000 за један семестар приликом уписа.
 • Уплате се врше на рачун Факултета безбедности 840-1832666-90 са личним позивом на број студента.
 • Сви студенти који уписују или обнављају годину треба да уплате 100 динара за развој Каријер центра Универзитета у Београду. Уплата се врши на исти рачун, са позивом на број 900.