Листе пријављених кандидата за упис на мастер академске студије: Наука безбедности и Управљања ризиком од елементарних и других непогода

Увид у конкурсну документацију у среду, 14. октобра 2020. од 9.00 до 12.00 часова.
Рок за подношење жалби среда, 14. октобар 2019. до 12.00 часова.