Обавештење о завршетку конкурса за упис на кратки програм студија „Обука менаџера за заштиту података о личности“, пријему полазника и почетку наставе

Конкурс за упис кратког програма студија Обука менаџера за заштиту података о личности је окончан 10.10.2020. године. Примљено је укупно 66 кандидата. Списак примљених полазника се налази у прилогу.

Полазници су обавезни да износ школарине (78.500 динара) уплате у целости или у две једнаке рате (прва рата најкасније до 10. новембра, а друга до 20. децембра текуће године) на рачун Факултета безбедности број 840-1832666-90, сврха уплате: школарина за КПС, позив на број: 200. Уколико цену школарине уплаћује послодавац (правно лице или предузетник), захтев за издавање фактуре се подноси електронском поштом, на адресу: danijela@fb.bg.ac.rs

Настава почиње у понедељак, 2. новембра 2020. године. Предавања, вежбе и радионице ће се, због епидемиолошке ситуације, реализовати електронским путем, коришћењем одговарајућих апликација за даљинско учење. Настава ће бити реализована у поподневним часовима. Прецизан распоред наставе и упуство за коришћење апликација ће бити објављени на сајту до краја ове недеље.