Пријављивање на Конкурс за студентске домове за школску 2020/2021. годину.

Студенти старијих година који се финансирају из буџета (друга, трећа, четврта и продужена година први пут), а конкуришу за смештај у студентским домовима, за школску 2020/2021. годину, услове конкурса могу погледати на интернет страници студентског центра www.sc.rs или на огласној табли у приземљу факултета.

Ради пријављивања на конкурс студентској служби у канцеларији бр. 14, до 31.10.2020. године, предати следећа документа:

  1. Индекс (на увид);
  2. Лична карта (на увид);
  3. Уверење о приходима по члану домаћинства за првих шест месеци ове године (од 01.01. До 30.06.2020.), оверено у општини у којој студент живи (образац можете преузети на интернет страницама факултета или студентског центра);
  4. Пријава за конкурс (образац можете преузети на интернет страници факултета или у приземљу факултета, испред канцеларија студентске службе).