ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ – Цивилна заштита

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област Студије цивилне заштите и заштите животне средине за наставни предмет Цивилна заштита.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.