ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЕ НА КУРСЕВЕ ISO 27000 И ISO 45000 (ПРОЈЕКАТ IMPRESS)

У оквиру пројекта IMPRESS „Побољшање академског и професионалног образовања у Србији у области безбедности и заштите (средствима стратешког партнерства са Европском унијом)“, пројектни тим реализује два стручна курса Курс 1 (ISO 27000 Међународни стандард за побољшање менаџмента безбедношћу информација), и Курс 2 (ISO 45000 Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду) намењен студентима основних и постдипломских студија, професионалцима, академској и широј јавности:

 • Курсеви ће бити реализовани електронски, посредством платформе за пренос аудио/видео сигнала.
 • Курс 1 ISO 27000 ће бити реализован 2. и 3. октобра.
 • Курс 2 ISO 45000 ће бити реализован 25. и 26. септембра.
 • Предвиђено време трајања курсева је два дана по шест часова (09.00 – 12.00 и 13.00 – 16.00).
 • Похађање курсева је бесплатно, а сви полазници ће добити потврду о похађању.
 • Пројектни тим нарочито охрабрује особе са хендикепом да се пријаве за похађање курсева.
 • Радни језик оба курса је српски.

Регистрација на курс/еве могућа је на следећем линку (рок за пријаву: 23. септембар): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhlwkDQjuhPB_lNZmqWGluNshkfq_RH0VVd_y7LlOZ6o_3w/viewform

CALL FOR REGISTRATION FOR COURSES ON ISO 27000 AND ISO 45000 (ImprESS Project)

Within the IMPRESS project „Improving Academic and Professional Education Capacity in Serbia in the area of Safety & Security (by means of strategic partnership with the EU)“, the project team implements two professional courses Course 1 (ISO 27000 International Standard for Improving Information Security Management) and Course 2 (ISO 45000 Occupational safety and health management systems) intended for undergraduate and postgraduate students, professionals, academia and the general public:

 • The courses will be realized electronically, through a platform for audio/video signal transmission.
 • Course 1 ISO 27000 will be conducted on October 2nd-3rd.
 • Course 2 ISO 45000 will be conducted on September 25th-26th.
 • The estimated duration of the courses is two days of six hours (09.00 – 12:00 and 13.00 – 16.00).
 • The attendance within the courses is free, and all the participants will receive a certificate of attendance.
 • We encourage persons with disabilities to also apply for the courses.
 • The courses will be held in the Serbian language.

Registration for the course/s attendance is possible until September 23rd, on the following link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVhlwkDQjuhPB_lNZmqWGluNshkfq_RH0VVd_y7LlOZ6o_3w/viewform