Извештај комисије – Енглески језик II

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника страног језика за ужу научну област Страни језици, за наставни предмет Енглески језик II.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.