ТЕРМИНИ ЗА ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОАС

Пријем документације и пријава за полагање пријемног испита за упис на прву годину основних академских студија обавиће се у следећим терминима: 24, 25, 26. и 27. јуна 2020. године на Факултету безбедности у периоду од 9.00 до 14.00 часова.

(Уколико буде постајала могућност за подношење пријава електронским путем, информација о томе биће објављена на сајту Факултета безбедности.)

Прелиминарни термин за полагање пријемног испита је 30. јун 2020. године према распореду који ће бити благовремено обајављен на сајту Факултета безбедности.