ОБУКА МЕНАЏЕРА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ – НОВИ ПРОГРАМ КРАТКИХ СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ

У складу са Законом о високом образовању Факултет безбедности покреће кратак програм студија под називом Обука менаџера за заштиту података о личности. Реч је јединственом образовном програму у Србији који омогућава комплетно стручно оспособљавање лица за заштиту података о личности, у складу са законским захтевима и међународним и домаћим стандардима.

Ради успешне реализације Програма Факултет је закључио Споразум о дуготрајној образовној, научној, техничкој и пословној сарадњи са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Споразум предвиђа широку сарадњу у области школовања и стручног усавршавања кадрова за заштиту података о личности и подразумева да Служба Повереника има улогу наставне базе Факултета за практичну наставу на кратком програма студија. Споразум су потписали Милан Мариновић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и проф. др Владимир Цветковић, декан Факултета.

***

Ступање на снагу Закона о заштити података о личности (Службени гласник РС, број 87/18), усклађеног са регулативом Европске уније, донело је низ нових законских обавеза органима јавне власти и привредним друштвима. Међу њима је и дужност именовања лица за заштиту података о личности, које мора да буде посебно стручно квалификовано за вршење  послова обраде и заштите података.

Факултет позива све заинтересоване субјекте, посебно органе јавне власти и привредна друштва која испуњавају законске услове за именовање лица за заштиту података о личности, да упуте кадрове на похађање овог јединственог програма.

За све додатне информације о Обуци менаџера за заштиту података о личности обратите се на следеће адресе: