Студентски кредити и стипендије – отплата

Корисници кредита који су у складу са Уговором, завршили студије без изгубљене године у току студија и притом постигао изузетан резултат уз максималну ефикасност у току студирања, може се ослободити обавезе враћања исплаћеног кредита (просечна оцена најмање 8,50) ако у року од 30 дана од дана завршетка студија достави на адресу Министарства одговарајуће доказе са документацијом (оверену фотокопију Уверења о дипломирању).

Захтев за ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита се доставља на адресу

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Ученички и студентски стандард,
Немањина 22-24,
11000 Београд

Уз захтев за ослобађање од обавезе враћања примљеног студентског кредита треба доставити и оверену фотокопију Уверења о дипломирању.

Уколико имате додатних питања или недоумица можете контактирати наш Тим за студентске и ученичке кредите и стипендије, лично у улици Др Милутина Ивковића 2а у Београду, радним даном у периоду од 10 до 14 часова, или путем телефона и  e-mail адресе.

Контакт: