Извештај комисије – Менаџмент људских и социјалних ресурса

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање редовног професора  на неодређено време, за ужу научну област Студије менаџмента за наставни предмет Менаџмент људских и социјалних ресурса доступан јавности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.