Извештај комисије – Управљање ризиком

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Извештај  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Студије цивилне заштите, управљање ризицима за наставни предмет Управљање ризиком, доступни јавности.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.