Округли сто „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“

На Факултету безбедности 17. маја одржан је други по реду округли сто о увођењу образовних садржаја из области безбедности у школски систем Републике Србије, под називом „Безбедносна култура у систему образовања Републике Србије“. На округлом столу учествовали су представници Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, и Факултета безбедности.

Декан Факултета безбедности, проф. др Владимир Цветковић, на отварању окрулог стола рекао је да, на дан кад Факултет обележава 44 године постојања, оваква иницијатива представља добар пример покушаја ревитализације увођења образовања из области безбедности какво је некад постојало, као и да је прошли округли сто био добар почетак дискусије о овој теми. Проф. Цветковић истакао је да је у овим активностима и разговорима посебно битно утврдити да ли увођење ових садржаја у школске наставне планове треба да се изведе кроз нове садржаје у оквиру постојећих предмета или кроз друге начине реализације наставе.

У склопу прве теме излагање је одржао др Жељко Бркић, начелник Центра за полицијску обуку Министарства унутрашњих послова Републике Србије, који је говорио о активностима Министарства унутрашњих послова на унапређењу и развоју безбедносне културе младих. У оквиру свог излагања говорио је о значају концепта полиције у заједници, а затим је представио различите програме и активности МУП-а у области безбедности школске деце и омладине у претходне две године.

У другој теми излагања су имали представници Управе за обавезе одбране Министарства одбране Републике Србије и представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Потпуковник Милан Крсмановић представио је рад Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране, нормативно-правни оквир за едукацију ученика основних и средњих школа, активности које су претходиле спровођењу едукације ученика средњих школа и процес израде наставних садржаја из одбране и цивилне заштите. Затим је Слађана Ерић из Управе за обавезе одбране представила садржаје који се од ове школске године реализују у средњим школама у Србији. Једанаест тема које су намењене едукацији о систему одбране груписане су у четири целине: 1) Војска Србије у систему безбедности Републике Србије, војна, радна и материјална обавеза; 2) промовисање војног позива; 3) неоружана одбрана; 4) тактичко-технички зборови.

Координатор за унапређење средњег образовања и васпитања и образовања одраслих Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Драган Маринчић, рекао је да је поред увођења ових садржаја у наставне планове потребно направити и евалуацију њиховог спровођења. Нагласио је да је о теми вршњачког насиља темељно дискутовано претходних година, те да постоје протоколи и група унутар Министарства која се бави искључиво овим питањем. Такође је рекао да треба урадити анализу на крају прве школске године спровођења овог програма, како би будући рад био заснован на позитивним исходима, као и да садржаји из области одбране и цивилне заштите треба да имају свој фонд часова, али да их не треба понављати ако су исте или сличне теме већ садржане у другим наставним предметима. На крају излагања предложио је да се после анализе направи списак очекиваних исхода који проистичу из овог програма, где би се фокус ставио на знања, ставове и вештине. Владимир Димовски, саветник у Министарству затим је објаснио процедуру за покретање и реализацију иницијативе за увођење нових садржаја у постојеће наставне планове у средњим школама, и нагласио да је то могуће реализовати на три начина – као посебан предмет, као модул који би био саставни део постојећих предмета, или као група ваннаставних активности.

У склопу треће теме, директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, Горан Матић, говорио је о едукацији у области заштите тајних података, о промоцији рада с тајним подацима, подизању безбедносне културе у овој области и афирмацији система националне безбедности Републике Србије.

На крају су излагања имали наставници Факултета безбедности, проф. др Владимир Јаковљевић и проф. др Младен Милошевић. Проф. Јаковљевић говорио је о томе да наставни планови треба да омогуће младима да препознају и спрече ризике, односно да образовање треба да се фокусира на превенцију, а такође и да је потребно да постоји сарадња између образовних институција и релевантних државних установа и центара за обуку. Проф. Милошевић осврнуо се на улогу Факултета безбедности у пројектима из области безбедносне културе, нагласио да се не треба само ослањати на редовну наставу, већ и на неформално образовање у овој области, а посебно у доба развијених информационих технологија. Такође је указао на то да се образовање младих из безбедности не може спровести секторски, већ да је потребан заједнички напор свих заинтересованих страна.

Након излагања учесника, уследила је кратка дискусија, након чега је затворен други округли сто.