Округли сто „Безбедносна култура у систему средњошколског образовања“

ОКРУГЛИ СТО, 12. април 2019.

На Факултету безбедности одржан је округли сто „Безбедносна култура у систему средњошколског образовања“ на коме су учествовали представници Министарства одбране, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Географског института „Јован Цвијић“ САНУ и Факултета безбедности.

На самом почетку, учеснике округлог стола поздравили су проф. др  Владимир Цветковић, декан Факултета безбедности и пуковник Драган Котарлић, начелник Управе за обавезе одбране Министарства одбране.

Проф. др Владимир Цветковић, истакао је да је увођење садржаја из области одбране и безбедности у средње школе, после паузе дуже од двадесет година, друштвено оправдано и неопходно.

– Дошло је време да у нашем друштву, у нашој држави, подигнемо ниво безбедносне културе. У том смислу иницијатива Министарства одбране има пуну подршку Факултета безбедности, а верујем и стручне и шире јавности у Србији. Веома је важно што је и Министарство просвета препознало такаву потребу и што је нашло начин да се постепено читав проблем на одговорајући начин институционално, тј. системски уреди. У том смислу ваља тежити холистичком приступу који ће у различитим формама, од наставних јединица до посебног предмета, креативно објединити садржаје личне, друштвене и државне безбедносне културе – рекао је проф. Цветковић.

Представљајући све оно што је Министарство одбране до сада учинило на реализацији иницијативе увођења садржаја одбране и безбедности у средње школе, пуковник Драган Котарлић рекао је да се наставни садржаји који се реализују у школама односе како на оспособљавање за деловање у ванредном и ратном стању, тако и на деловање у условима обележеним савременим безбедносним изазовима и претњама. Наставни садржаји реализовани су у више од 500 средњих школа, а стечена искуства су изузетно позитивна и охрабрујућа, истакао је пуковник Котарлић.

Потом су учесници округлог стола представили различите аспекте безбедносне културе младих и неопходност њеног унапређења, постојећа решења едукације о безбедносној култури у земљама ЕУ, САД и Руске Федерације, указали су и на разноврсност безбедносних изазова с којима се млади суочавају, као и неопходност усаглашавања стратешких докумената Републике Србије из ове области. Представљена су и позитивна решења сарадника Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, која су довела до Предлога програма наставе и учења за природу и друштво и географију (за основну и средњу школу) у које је уведен садржај о превенцији и заштити од природних непогода.

На крају рада округлог стола закључено је да је неопходно да се наставе разговори на ову тему, спроведе темељно истраживање и дефинишу кораци које је потребно успоставити како би се добило на квалитету обуке и васпитања младих, али и формира стручно тело са свим релевантним актерима, како би се пронашао адекватан модел имплементација наставних садржаја о свим аспектима безбедносне културе у већ постојеће наставне садржаје, или кроз засебан предмет који ће се изучавати у средњим школама.

Факултет безбедности, као медијатор јавног дијалога о безбедносној култури у средњим школама, наставиће организовање округлих столова, са циљем да се пронађе примерено решење како би садржаји безбедносне културе допрли до оних који чине будућност сваког друштва, а то су млади и образовани људи. Унапређењем безбедносне културе младих доприноси се и унапређењу националне безбедности Републике Србије.

Вести о одржаном округлом столу – спољашњи линкови: