Извештај комисије – Менаџмент образовања у јавном сектору

Факултет безбедности Универзитета у Београду, ул. Господара Вучића бр.50, обавештава да је  Реферат  Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање са документацијом за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Студије менаџмента људских и социјалних ресурса, за наставни предмет Менаџмент образовања у јавном сектору.

Извештај Комисије са документацијом налази се у библиотеци Факултета и на званичном сајту Факултета безбедности.