DAnube river region Resillience Exchange network — DAREnet

Мрежа за размену у циљу повећања отпорности у региону реке Дунав – Danube River Region Resilience Exchange Network – DAREnet је пројекат из групе Хоризонт 2020 који финансира Европска комисија.

Основни циљеви DAREnet пројекта су:

Иновације у одбрани од поплава (од стучних тимова за стручне тимове)

DAREnet је мрежа стручних тимова за одбрану од поплава у подручју реке Дунав, потпомогнута динамичном мултидисциплинарном заједницом сарадника као што су надлежни органи, истраживачи из академске заједнице, актери из индустрије и многи други.

DAREnet пројект ће омогућити стручним тимовима из дунавске области:

  • да се повежу и размене идеје са локалним и сарадницима из Европе у правом тимском окружењу
  • да независно пронађу и анализирају главне недостатке тренутног стања
  • да развију заједничке нове стратегије за побољшање заштите од поплава у будућности

Заједница стручних тимова у дунавској области

DAREnet гради динамичну мултидисциплинарну заједницу стручних тимова који ће радити у склопу организација цивилне заштите. Овај скуп организација је подржан од великог броја сарадника из области политике, индустрије и науке. Заједно се гради интердисциплинарни систем у циљу развоја синергије, иновација и њиховог усвајања широм Подунавља.

Повезивање мрежа националих стручних тимова

DAREnet је организован као мрежа националних стручних тимова, под вођством DAREnet Националних Контаката (ДНК), одговорних за укључивање националних заједница у регионалну DAREnet заједницу.

Стратегије иновације за побољшање регионалне одбране од поплава

DAREnet даје годишње смернице у којима су наглашене најважније иновативне могућности за суочавање са главним природним изазовима у регији. DAREnet ствара основу за конкретне смернице и иницијативе које се проактивно представљају надлежним националним и европским органима ради подршке будућим иновативним стратегијама у региону:

  • развој организованог дијалога међу стручним тимовима у циљу јачања одбране од поплава путем интердисциплинарне сарадње
  • побољшање капацитета иновација и увођење нових знања путем стварања заједница за иновацију на међународном интердисциплинарном нивоу
  • подржавање увођења конкретних иницијатива за иновацију и будућу сарадњу и припремање терена за политичке иновације