Bezbednost i zaštita organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema u Republici Srbiji (osnovna načela, principi, protokoli, procedure i sredstva)

U današnjem svetu rizika sve su brojniji oblici ugrožavanja bezbednosti kojih nisu pošteđene ni vaspitno obrazovne institucije. Ove institucije mogu svoju funkciju ostvarivati na adekvatan način samo u uslovima kad je obezbeđena sigurnost i bezbednost dece i učenika, kao posebno ranjive kategorije stanovništva, ali i svih zaposlenih. Radi iznalaženja što primerenijeg modela bezbednosti i zaštite vaspitno obrazovnih institucija i izgradnje efektivne strategije unapređenja nivoa bezbednosti u njima u okviru projekta su sagledani najnoviji teorijski uvidi u ovu problematiku i primeri najbolje prakse u razvijenim zemljama, sa stanovišta moguće implementacije u spečifičnim uslovima u Srbiji. Na osnovu empirijskog istraživanja u odabranim institucijama identifikuju se najznačajniji bezbednosni rizici, vrši se njihova deskripcija i klasifikacija, kao i analiza propusta, slabosti i nedostataka u postojećem sistemu ostvarivanja bezbednosti i zaštite organizovanja i funkcionisanja vaspitno obrazovnog sistema. Predlaže se adekvatan model identifikovanja, prevencije i suzbijanja bezbednosnih rizika, odnosno standardi i postupci za njihovo prepoznavanje, sprečavanje, ublažavanje i pravovremeno i optimalno reagovanje na njih.  Predloženi model, utemeljen na savremenim teorijskim uvidima i iskustvenim nalazima, uspostavlja osnovna načela, principe, protokole i procedure bezbednosti i/ili zaštite čime se unapređuje bezbednost i zaštita svake pojedinačne vaspitno obrazovne institucije u Republici Srbiji.

Bezbednosni rizici
u obrazovno-vaspitnim ustanovama2018.
Modeli unapređenja bezbednosti
u obrazovno-vaspitnim ustanovama2018.
Reagovanje na bezbednosne rizike
u obrazovno-vaspitnim ustanovama2018.