Ценовник о висини административних и других услуга које нису обухваћене школарином

Савет Факултета безбедности је дана 28.03.2018. године донео одлуку о висини административних и других услуга које нису обухваћене школарином на свим нивоима студија за држављане Републике Србије: