Стручна расправа поводом предлога Стратегије за борбу против тероризма

Центар за примењену безбедност Факултета безбедности организовао је 16. јуна 2016. године стручну расправу поводом Предлога Националне стратегије за превенцију и борбу против тероризма и акционог плана за њено спровођење. За потребе израде стратегије, Министарство унутрашњих послова спроводи поступак прибављања мишљења на текстове предлога стратегије и акционог плана у којем, поред представника релевантних државних органа и невладиног сектора, могу да учествују и еминентни стручњаци у овој области.

Имајући у виду да је реч о области која се на нашем факултету широко тематизује, не само у наставним плановима, већ и у бројним научним и стручним радовима наших наставника и сарадника, новоосновани факултетски Центар за примењену безбедност, организовао је стручну расправу у циљу пружања академског доприноса у изради ових стратешких докумената.

Модератор расправе била је доц. др Светлана Станаревић, а уводна излагања одржали су проф. др Божидар Бановић, проф. др Зоран Драгишић и др Дарко Трифуновић. Након излагања, присутни наставници, сарадници и студенти учествовали су у дискусији. Закључци са стручне расправе прослеђени су Радној групи за израду Предлога Националне стратегије за превенцију и борбу против тероризма. Попуњен формулар за консултације око нацрта Стратегије и Акционог плана може се преузети на следећој страни.