Споразум о сарадњи – СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА РС

Факултет безбедности и Служба за управљање кадровима Владе Републике Србије, потписали су 16. маја 2017. године Споразум о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи. Споразум су потписли декан Факултета безбедности, проф. др Ивица Радовић и директор Службе за управљање кадровима, проф. др Данило Рончевић.

Потписивању Споразума, као и радном састанку који му је претходио, присуствовали су и проф. др Дејан Костић, помоћник директора Службе – руководилац сектора за аналитичке послове, помоћник директора – руководилац сектора за правне, финансијске и опште послове, Нада Вуковић Ракић, помоћник директора – руководилац сектора за одабир и развој кадрова, Драгана Јанковић, продекан за наставу Факултета, проф. др Божидар Бановић, секретар Факултета, Невена Настић Драгутиновић и демонстратор задужен за реализацију стручне праксе, Мартин Матијашевић.

Констатовано је да је потписивање Споразума од стратешког значаја за обе институције, и да представља први корак у низу будућих активности у реализацији научно-развојних, истраживачких и стручних пројеката из области безбедности и људских ресурса, као и размени стручних кадрова у едукативним процесима, сарадњи на припреми курсева, семинара, научних скупова, конференција, округлих столова, повезивања са другим научно-истраживачким и привредним субјектима, као и локалним заједницама заинтересованим за област управљања људским ресурсима, као и другим облицима сарадње.