ЗАКЉУЧЕН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ И ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗДАВАЧКУ И БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Факултет безбедности и Дирекција за издавачку и библиотечко-информациону делатност (ДИБИД), Управе за школство – Сектор за људске ресурсе, Министарства одбране Републике Србије, потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи, како би професори и студенти могли да користе библиотечку грађу отвореног карактера.

Радно време са корисницима:

  • Балканска 53 – 8:00-14:30 (пауза 10:00-10:30)
  • Браће Југовића 19 – 9:00-18:00 (пауза пре подне: 10:00-10:30, пауза по подне: 16:00-16:30)
  • Топчидер – само средом 8:00-15:00 (пауза 10:00-10:30)
  • Бањица – 8:00-15:00 (пауза 10:00-10:30)

Библиотечку грађу позајмљену из библиотеке корисник је дужан да врати, најкасније за 30 дана, изузев фонда у Браће Југовића 19, чије коришћење је ограничено на 20 дана.
Корисник има право да позајмљену књигу продужи за још 30 или 20 дана, у зависности од фонда који користи, лично или телефонским путем. У изузетним случајевима, ако је књига хитно потребна ЦВНДИБ, корисник је дужан да је, на захтев службеног лица Библиотеке, врати пре предвиђеног рока.
Више информација о раду Дирекције за издавачку и библиотечко-информациону делатност видети на сајту: www.dibid.mod.gov.rs