Обавештења о докторским студијама

Софтверска провера оригиналности докторских дисертација

Архива за депоновање предатих докторских дисертација ради провере оригиналности установљена је на основу Правилника о поступку провере оригиналности докторских дисертација: Предлог Правилника са седнице Сената које се бране на Универзитету…