Osnovne akademske studije

Studijski program osnovnih akademskih studija nastoji da obezbedi i ojača akademsku i profesionalnu kompetenciju studenata za rad na poslovima odbrane, zaštite, bezbednosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca ili referenata u centralnim, regionalnim i lokalnim organima uprave, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima, itd.

To nalaže izučavanje savremenih međunarodnih odnosa i institucija, ljudskih prava, trajnog/usklađenog razvoja, sistema bezbednosti, teorija kriznih situacija i mirovnih procesa, demokratske kontrole primene sile, savremenih oblika ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i ekosistema i drugih relevantnih sadržaja savremene integralne bezbednosti.

Ovakav koncept studijskog programa osnovnih akademskih studija doprinosi razvoju građanskog društva u pogledu bezbednosti (opšte, nacionalne, individualne), zaštite (životne sredine i stanovništva od prirodnih katastrofa i hemijskih akcidenata, zdravstvene i socijalne, odbrane od savremenih oblika ugrožavanja i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima sa orijentacijom na interdisciplinarni pristup.

Implementacijom Bolonjske i Praške deklaracije o standardizaciji evropskog visokoškolskog obrazovanja u studijske programe osnovnih akademskih studija Fakulteta prevazilazi se postojeća razlika između naših i svetskih obrazovnih standarda, kako bi studenti lakše pristupili evropskom režimu studiranja, ocenjivanja i transferu znanja i diploma.

Na studije prvog stepena (osnovne akademske i strukovne studije) može se upisati student koji ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.