Studije upravljanja rizicima od elementarnih i drugih nepogoda – program

Rb TP PREDMET Sem. Fond časova ESPB Način polaganja
ukupno nedeljno
1. O

Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda

I 75 3+2 7 P + U
2. O Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda I 75 3+2 7 P + U
3. O Politika kriznog menadžmenta i krizna komunikacija I 75 3+2 6 P + U
4. O Geografsko-informacioni sistem i upravljanje rizikom I 75 3+2 6 P + U
5. O Upravljanje sistemom obnove i pomoći II 75 3+2 6 P + U
6. I Izborna grupa 1
006/1, 006/2,006/3
II 225 9+6 3×5=15 P + U
7. I Izborna grupa 2
007/1 007/2007/3
II 225 9+6 3×5=15 P + U
8. O Stručna praksa II 3 P + U
9. O Završni – master rad II 10 P + U
UKUPNO: 600 16 60
IZBORNA GRUPA 1:
PREVENCIJA RIZIKA
1. I Monitoring, modelovanje i prikazivanje rizika II 75 3+2 5 P + U
2. I Prevencija rizika u oblasti zaštite kritične infrastrukture II 75 3+2 5 P + U
3. I Mere zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda II 75 3+2 5 P + U
IZBORNA GRUPA 2:
KRIZNI MENADŽMENT U OBLASTI
ELEMENATARNIH I DRUGIH NEPOGODA
1. I Rukovođenje aktivnostima zaštite i spasavanja u uslovima elementarnih nepogoda II 75 3+2 5 P + U
2. I Informacione tehnologije i upravljanje vanrednim situacijama II 75 3+2 5 P + U
3. I Upravljanje vanrednim situacijama u lokalnoj samoupravi II 75 3+2 5 P + U