Odeljenje za studije i studentska pitanja

Studentska služba

U Službi se obavljaju sledeći poslovi:

  • Rad sa studentima osnovnih studija,
  • Rad sa studentima specijalističkih studija,
  • Rad sa studentima master studija,
  • Rad sa kandidatima doktorskih studija,
  • Planiranje i organizacija nastave,
  • Planiranje i organizacija ispita po ispitnim rokovima,
  • Studentski standard, statistika i analitika.

Radno vreme

Studentske službe sa studentima na osnovnim studijama je od 10:00 do 13:00 časova svakog radnog dana, izuzev u dane upisa novih studenata, upisa godina studija i upisa i overe semestra po godinama studija.

Služba je neposredno odgovorna za praćenje i primenu pravila i režima studija, kao i za ostvarivanje prava studenata u toku studija. Pravilan i kvalitetan rad ove službe zavisi od pridržavanja istaknutog rasporeda rada šaltera i rokova prijave ispita od strane studenata.

Zaposleni:

Oglasne table

U prizemlju Fakulteta nalaze se oglasne table za sve godine studija, studentske kredite i standard na kojima studenti dobijaju sva obaveštenja.

Skriptarnica i knjižara

Na prvom spratu Fakulteta smeštena je skriptarnica i knjižara koja raspolaže nastavnim učilima i obrascima potrebnim za admiistrativne poslove. Otvorena je svakog nastavnog dana od 7:30 do 15:00 časova.