Biblioteka

Biblioteka Fakulteta bezbednosti prikuplja, čuva, obrađuje i daje na korišćenje bibliotečku građu, koja je razvrstana u sedam fondova:

  • Osnovni fond – knjige (7695 naslova)
  • Nastavni fond (50 naslova radnih materijala)
  • Fond časopisa (211 naslova)
  • Fond diplomskih radova (1119 radova)
  • Fond specijalističkih radova (294 radova)
  • Fond magistarskih radova (206 radova)
  • Fond doktorskih radova (142 radova)
  • Fond master radova (202 radova)
  • Fond završnih radova u e-obliku (dipl, spec, mr, ms, dr – svega: 1067)

Obavljanjem svoje delatnosti, Biblioteka doprinosi unapređivanju stručnog, nastavnog i naučno-istraživačkog rada Fakulteta bezbednosti. U skladu sa savremenim tokovima, počela je da se razvija elektronska biblioteka. U novoformiranu bazu podataka biblioteke Fakulteta bezbednosti, uneti su podaci kompletan bibliotečki fond. Takođe, urađena je i analitička obrada članaka u publikacijama iz oblasti bezbednosnih nauka.

Instalirana je oprema za automatsku pozajmicu svih publikacija koje poseduje biblioteka, koja omogućava brzo i lako zaduživanje, odnosno razduživanje korisnika.

Radno vreme Biblioteke je svakog radnog dana od 10.00 do 17.00, a subotom od 9.00 do 13.00 časova.

U sklopu Biblioteke, nalazi se Čitaonica sa 20 mesta, kao i 10 računarskih mesta sa internet vezom, što je pogodno za izradu seminarskih, diplomskih i drugih radova. Radno vreme čitaonice je radnim danom od 7.30 do 18.30, a subotom od 9.00 do 13.00 časova.

Način korišćenja bibliotečke građe, prava i obaveze korisnika biblioteke, definisani su Pravilnikom o radu Biblioteke Fakulteta bezbednosti.

Spisak novih naslova monografskih publikacija u Biblioteci Fakulteta bezbednosti po godinama:

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti lično u sobi 23, na prvom spratu Fakulteta.

Kontakt:

tel: (011) 6439-417
e-pošta:biblioteka@fb.bg.ac.rs