Istraživački projekti i naučne konferencije

Fakultet bezbednosti je akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti rešenjem Ministarstva nauke i zaštite životne sredine – Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija br.  660-01-00007/13 od 27.06.2017. godine.