Katedra studija menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa

  • dr Milenko Bodin, vanredni profesor – šef Katedre
  • dr Željko Bralić, vanredni profesor
  • dr Ljubinka Katić, vanredni profesor
  • dr Želimir Kešetović, redovni profesor
  • dr Boris Kordić, redovni profesor
  • dr Kristina Radojević, docent
  • dr Milenko Dželetović, vanredni profesor

OSNOVNE STUDIJE

PREDMET

Tip predmeta

Obavezni/
izborni

Semestar

Predavanja + vežbi

ESPB

Psihologija

AO

Obavezni

2

3+1
(6+6)

5

Uvod u menadžment

TM

Obavezni

2

2+1
(4+6)

5

Teorija i organizacija obrazovanja

AO

Obavezni

4

4+2
(4+6)

6

Menadžment ljudskih i socijalnih resursa

TM

Obavezni

5

3+1
(6+6)

5

Strateški menadžment ljudskih i socijalnih resursa

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Socijalna psihologija

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Projektovanje i planiranje u menadžmentu

SA

Izborni

6

3+1
(3+2)

6

Krizni menadžment

SA

Obavezni

8

3+1
(6+8)

5

Mediji i kominikacije

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

Menadžment obrazovanja u javnom sektoru

SA

Izborni

8

3+1
(3+2)

5

MASTER STUDIJE

Politika kriznog menadžmenta i krizna komunikacija

AO

Obavezni

1

3+2
(3+4)

6

DOKTORSKE STUDIJE

Organizaciono ponašanje u bezbednosti

Izborni

2

4+0
(4+0)

8

Upravljanje obrazovanjem u oblasti bezbednosti

Izborni

2

4+0
(4+0)

8