Уџбеници

  • Да би сте видели садржај издања у ПДФ формату, кликните на слику
  СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ – Проблеми, теорије, идеологије

Књига прва

В. Цветковић, 2018.

  СОЦИОЛОГИЈА
В. Цветковић, 2015.
 Bezbednosni menadžment

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ
З. Драгишић, К. Радовић, 2014.

 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО
З. Вучинић, 2013.   
рецензија
 SISTEMI ODBRANE СИСТЕМИ ОДБРАНЕ
С. Мишовић, 2013.
  СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
др З. Кековић, 2011.
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, 2011.
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ПРАКТИКУМ
др С. Мишовић, 2011.
  ТЕРОРИЗАМ И ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
др М. Мијалковски, 2010.   
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић. В. Ивковић (треће прерађено издање), 2009.   
рецензија
  СОЦИОЛОГИЈА
др В. Цветковић, 2009.
  СИСТЕМИ БЕЗБЕДНОСТИ
др З. Кековић, 2009.   
рецензија
  ОБАВЕШТАЈНЕ И БЕЗБЕДНОСНЕ СЛУЖБЕ
др М. Мијалковкси, 2009.   
рецензија
  ПРАВО ОДБРАНЕ
др З. Вучинић, 2009.
  КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ
др М. Кешетовић, 2008.   
рецензија
  КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
др Б. Бановић, 2008.   
рецензија
  ОСНОВЕ ГЕОПОЛИТИКЕ
др З. Килибарда, 2008.   
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, (друго издање), 2007.    
рецензија
  ЕТИКА И ПОЛИТИКА ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ
др Д. Дулић, 2007.
  ДОКТРИНЕ ОДБРАНЕ
др М. Мијалковски, 2006.
рецензија
  ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ
др Ж. Иваниш, др М. Младеновић и др З. Драгишић, 2006.
рецензија
  СИСТЕМ ЦИВИЛНЕ ОДБРАНЕ
др В. Јаковљевић, 2006.
рецензија
  СИСТЕМИ ОДБРАНЕ
др С. Мишовић и др М. Ковач, 2006.
рецензија
  ЛОГИСТИКА
др Д. Јовановић, 2005.
  ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ СА ОСНОВАМА ИСТРАЖИВАЊА БЕЗБЕДНОСНИХ ПОЈАВА
др Љ. Стајић, 2005.
рецензија
  РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА
др С. Мишовић, 2004.
  УВОД У ТЕОРИЈЕ КОНФЛИКАТА
др Р. Милашиновић и др С. Милашиновић, 2004.
рецензија
  ПЛАНИРАЊЕ
др Т. М. Станковић, 2003.
  ИНФОРМАТИКА
др О. Џигурски, 2002.
  МАКРОЕКОНОМИЈА
др М. Ђ. Плавшић, 2001.
  ПРАВО НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
др З. Вучинић, 2000.