Istorija Fakulteta bezbednosti

Fakultet bezbednosti je nastao iz Instituta, kasnije Odseka za narodnu odbranu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, školske 1975/1976. godine.

Oktobra 1978. Odsek za narodnu odbranu izdvaja se iz sastava Prirodno-matematičkog fakulteta i prerasta u samostalnu instituciju – Fakultet narodne odbrane.

U cilju unapređenja i praćenja naučnih dostignuća u oblasti odbrane, zaštite i bezbednosti, školske 1990/1991. inoviran je Nastavni plan i program Fakulteta i promenjen naziv u Fakultet odbrane i zaštite Univerziteta u Beogradu, kasnije – Fakultet civilne odbrane.

Od maja 2006. Fakultet nosi zvaničan naziv Univerzitet u Beogradu – Fakultet bezbednosti.

Dekani Fakulteta bezbednosti od 1975 godine…